TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI ĐẤU
Hội thao truyền thống ngành TTTT Khu vực phía Nam, lần thứ X - 2017
tại Cần Thơ, ngày 27/8/2017

 

 

TT

Họ và tên

Đơn vị

 
 
 

I.

Môn cầu lông gom lại còn 02 nội dung thi đấu.

 

 

Nhóm tuổi từ năm 1978 trở về trước

 

1

Đôi nam

 

 

1.1

GIẢI NHẤT

 

 

1

Võ Văn Phước

Sở TTTT Vĩnh Long

 

2

Lê Thế Vinh

 

1.2

GIẢI NHÌ

 

 

1

Ngô Minh Tân

Sở TTTT Đồng Nai

 

2

Hoàng Đức Hải

 

1.3

GIẢI BA

 

 

1

Nguyễn Thanh Phong

Sở TTTT Bình Phước

 

2

Nguyễn Ngọc Hòa

 

2

Đôi nam nữ

 

 

2.1

GIẢI NHẤT

 

 

1

Nguyễn Văn Vững

Sở TTTT Tiền Giang

 

2

Trần Ngọc Thu Thủy

 

2.2

GIẢI NHÌ

 

 

1

Nguyễn Học

Sở TTTT Hậu Giang

 

2

Nguyễn Thanh Nhân

 

2.3

GIẢI BA

 

 

1

Nguyễn Đạo Hoàng

Sở TTTT Lâm Đồng

 

2

Nguyễn Thị Thùy Hương

 

 

Nhóm tuổi từ năm 1979 trở về sau

 

 

1

Đôi nam

 

 

1.1

GIẢI NHẤT

 

 

1

Lê Minh Hiếu

Sở TTTT Tiền Giang

 

2

Nguyễn Thanh Phúc

 

1.2

GIẢI NHÌ

 

 

1

Lê Nguyễn Hoàng Trinh

Sở TTTT BR-VT

 

2

Trang Mạch Hoàng Nguyên

 

1.3

GIẢI BA

 

 

1

Trần Huy Bình

TT Internet

 

2

Danh Xà Oanh

 

2

Đôi nữ

 

 

2.1

GIẢI NHẤT

 

 

1

Nguyễn Trần Quỳnh Mai

Sở TTTT Tiền Giang

 

2

Trần Thị Anh Thư

 

2.2

GIẢI NHÌ

 

 

1

Phạm Thị Mỹ Hạnh

Sở TTTT Trà Vinh

 

2

Nguyễn Thị Thùy Linh

 

3.2

GIẢI BA

 

 

1

Văn Thị Thanh Hương

Sở TTTT Tiền Giang

 

2

La Thị Liêm Pha

Sở TTTT Cần Thơ

 

3

Đôi nam nữ

 

 

3.1

GIẢI NHẤT

 

 

1

Trần Tuấn Kiệt

Sở TTTT Vĩnh Long

 

2

Lưu Thị Mai Thảo

 

3.2

GIẢI NHÌ

 

 

1

Lữ Nhật Linh

Sở TTTT Tây Ninh

 

2

Đặng Thị Kim Trang

 

3.3

GIẢI BA

 

 

1

Võ Minh Tuấn

Sở TTTT An Giang

 

2

Lê Thị Phúc Diễm

 

II.

Môn Bóng bàn (thi đấu 04 nội dung)

 

1

Đơn nam

 

 

1.1

GIẢI NHẤT

 

 

1

Nguyễn Huy Hoàng

Sở TTTT Đồng Nai

 

1.2

GIẢI NHÌ

 

 

1

Huỳnh Vạn Thuận

Sở TTTT Sóc Trăng

 

1.3

GIẢI BA

 

 

1

Đào Phạm Tuấn Anh

TT Internet

 

2

Đơn nữ

 

 

2.1

GIẢI NHẤT

 

 

1

Trần Thị Liên

Sở TTTT Lâm Đồng

 

2.2

GIẢI NHÌ

 

 

1

Nguyễn Thị Bích Trân

Sở TTTT Hậu Giang

 

2.3

GIẢI BA

 

 

1

Phùng Thị Cầm Nhung

Sở TTTT An Giang

 

3

Đôi nam

 

 

3.1

GIẢI NHẤT

 

 

1

Trần Quân Xuân

Sở TTTT BR-VT

 

2

Phan Lý Chinh Luân

 

3.2

GIẢI NHÌ

 

 

1

Châu Quốc Hiếu

Sở TTTT Lâm Đồng

 

2

Nguyễn Khắc Hiếu

 

3.3

GIẢI BA

 

 

1

Nguyễn Thành Tẩm

Sở TTTT Trà Vinh

 

2

Bùi Chí Hiếu

 

4

Đôi Nữ

 

 

4.1

GIẢI NHẤT

 

 

1

Nguyễn Thị Hồng Liên

Sở TTTT Đồng Nai

 

2

Hoàng Thị Thu Hồng

 

4.2

GIẢI NHÌ

 

 

1

Lâm Bích Dư

Sở TTTT Cần Thơ

 

2

Nguyễn Thị Thu Khoa

 

4.3

GIẢI BA

 

 

1

Dương Thị Thùy Dương

Sở TTTT Cần Thơ

 

2

Đỗ Thùy Trang

 

III.

Môn Quần vợt

 

1

Đôi Nam lãnh đạo

 

 

1.1

GIẢI NHẤT

 

 

1

Lê Việt Phương

Sở TTTT An Giang

 

2

Trần Trung Hiếu

 

1.2

GIẢI NHÌ

 

 

1

Bùi Thanh Toàn

Sở TTTT Bạc Liêu

 

2

Phạm Thống Nhất

 

1.3

GIẢI BA

 

 

 

Phan Thành Thắm

Sở TTTT Tây Ninh

 

 

Nguyễn Văn Hùng

 

1.4

ĐỒNG GIẢI BA

 

 

1

Trịnh Minh Châu

Sở TTTT Bến Tre

 

2

Lư Văn Nhường

 

2

Đôi nam tự do

 

 

2.1

GIẢI NHẤT

 

 

1

Nguyễn Quang Chuyển

VTV Cab - CN Cần Thơ

 

2

Trần Bá Tuyền

 

2.2

GIẢI NHÌ

 

 

1

Lê Thắng Mỹ

Sở TTTT BR-VT

 

2

Nguyễn Văn Dùng

 

2.3

GIẢI BA

 

 

 

Phạm Anh Tuấn

Sở TTTT Cần Thơ

 

 

Hồ Quang Hải

 

2.4

ĐỒNG GIẢI BA

 

 

1

Nguyễn Văn Dân

Sở TTTT Bình Thuận

 

2

Trần Thanh Duy

 

IV.

Môn Bóng đá mini

 

 

1

GIẢI NHẤT

 

 

1.1

Sở TTTT Kiên Giang

 

 

2

GIẢI NHÌ

 

 

2.1

Sở TTTT Long An

 

 

3

GIẢI BA

 

 

3.1

Viễn Thông Cần Thơ

 

 

V.

Môn Kéo co

 

 

1

GIẢI NHẤT

 

 

1.1

Sở TTTT Trà Vinh

 

 

2

GIẢI NHÌ

 

 

2.1

Sở TTTT Hậu Giang

 

 

3

GIẢI BA

 

 

3.1

Sở TTTT Bạc Liêu

 

 

VI.

Môn nhảy dây tập thể

 

 

1

GIẢI NHẤT

 

 

1.1

Sở TTTT Hậu Giang

 

 

2

GIẢI NHÌ

 

 

2.1

Trung tâm Internet

 

 

3

GIẢI BA

 

 

3.1

Sở TTTT Tiền Giang

 

 

VII.

Môn Chung sức múc nước tập thể

 

 

1

GIẢI NHẤT

 

 

1.1

Sở TTTT Tiền Giang

 

 

2

GIẢI NHÌ

 

 

2.1

Sở TTTT Bến Tre

 

 

3

GIẢI BA

 

 

3.1

Sở TTTT Hậu Giang

 

 

VIII.

Môn Nhảy bao bố

 

1

Đơn nam

 

 

1

GIẢI NHẤT

 

 

1.1

Trần Thiện Nghỉ

Sở TTTT Kiên Giang

 

2

GIẢI NHÌ

 

 

2.1

Nguyễn Trung Hiếu

Sở TTTT Tây Ninh

 

3

GIẢI BA

 

 

3.1

Phạm Đỗ Huân

Sở TTTT Tiền Giang

 

2

Đơn Nữ

 

 

1

GIẢI NHẤT

 

 

1.1

Nguyễn Thị Liên

Sở TTTT Bình Phước

 

2

GIẢI NHÌ

 

 

2.1

Lê Thị Trúc Thanh

Sở TTTT Cần Thơ

 

3

GIẢI BA

 

 

3.1

Trần Thị Hồng

Sở TTTT BR-VT

 

3

Đôi Nam Nữ

 

 

1

GIẢI NHẤT

 

 

1.1

Lương Thị Kim Tỏa

Sở TTTT Hậu Giang

 

1.2

Trần Hải Đăng

 

2

GIẢI NHÌ

 

 

2.1

Nguyễn Ngọc Duy

Sở TTTT Đồng Tháp

 

2.2

Huỳnh Thị Bích Ngọc

 

3

GIẢI BA

 

 

3.1

Trần Thiện Nghỉ

Sở TTTT Kiên Giang

 

3.2

Nguyễn Thị Huyền Linh

 

IX.

Môn Đẩy gậy

 

1

Nam <= 70kg

 

 

1.1

GIẢI NHẤT

 

 

1

Bùi Quang Viễn

Sở TTTT Vĩnh Long

 

1.2

GIẢI NHÌ

 

 

1

Trần Nguyễn Như Anh

Sở TTTT An Giang

 

1.3

GIẢI BA

 

 

1

Đào Phạm Tuấn Anh

TT Internet

 

2

Nam >70kg

 

 

2.1

GIẢI NHẤT

 

 

1

Nguyễn Anh Thuận

Sở TTTT Vĩnh Long

 

2.2

GIẢI NHÌ

 

 

1

Danh Xà Oanh

TT Internet

 

2.3

GIẢI BA

 

 

1

Phạm Văn Chiến

Sở TTTT Hậu Giang

 

3

Nữ <= 55kg

 

 

3.1

GIẢI NHẤT

 

 

1

Trương Thị Thúy Nga

Sở TTTT Hậu Giang

 

3.2

GIẢI NHÌ

 

 

1

Huỳnh Thị Diễm Thúy

Sở TTTT Tiền Giang

 

4

Nữ >55Kg

 

 

4.1

GIẢI NHẤT

 

 

1

Nguyễn Thị Thúy Phượng

Sở TTTT Hậu Giang

 

4.2

GIẢI NHÌ

 

 

1

Nguyễn Việt Nga

Sở TTTT Cần Thơ

 

4.3

GIẢI BA

 

 

1

Nguyễn Thị Lan Phương

Sở TTTT Bình Thuận

 
TT Họ và tên Đơn vị
I. Môn cầu lông gom lại còn 02 nội dung thi đấu.
  Nhóm tuổi từ năm 1978 trở về trước
1 Đôi nam  
1.1 GIẢI NHẤT  
1 Võ Văn Phước Sở TTTT Vĩnh Long
2 Lê Thế Vinh
1.2 GIẢI NHÌ  
1 Ngô Minh Tân Sở TTTT Đồng Nai
2 Hoàng Đức Hải
1.3 GIẢI BA  
1 Nguyễn Thanh Phong Sở TTTT Bình Phước
2 Nguyễn Ngọc Hòa
2 Đôi nam nữ  
2.1 GIẢI NHẤT  
1 Nguyễn Văn Vững Sở TTTT Tiền Giang
2 Trần Ngọc Thu Thủy
2.2 GIẢI NHÌ  
1 Nguyễn Học Sở TTTT Hậu Giang
2 Nguyễn Thanh Nhân
2.3 GIẢI BA  
1 Nguyễn Đạo Hoàng Sở TTTT Lâm Đồng
2 Nguyễn Thị Thùy Hương
  Nhóm tuổi từ năm 1979 trở về sau  
1 Đôi nam  
1.1 GIẢI NHẤT  
1 Lê Minh Hiếu Sở TTTT Tiền Giang
2 Nguyễn Thanh Phúc
1.2 GIẢI NHÌ  
1 Lê Nguyễn Hoàng Trinh Sở TTTT BR-VT
2 Trang Mạch Hoàng Nguyên
1.3 GIẢI BA  
1 Trần Huy Bình TT Internet
2 Danh Xà Oanh
2 Đôi nữ  
2.1 GIẢI NHẤT  
1 Nguyễn Trần Quỳnh Mai Sở TTTT Tiền Giang
2 Trần Thị Anh Thư
2.2 GIẢI NHÌ  
1 Phạm Thị Mỹ Hạnh Sở TTTT Trà Vinh
2 Nguyễn Thị Thùy Linh
3.2 GIẢI BA  
1 Văn Thị Thanh Hương Sở TTTT Tiền Giang
2 La Thị Liêm Pha Sở TTTT Cần Thơ
3 Đôi nam nữ  
3.1 GIẢI NHẤT  
1 Trần Tuấn Kiệt Sở TTTT Vĩnh Long
2 Lưu Thị Mai Thảo
3.2 GIẢI NHÌ  
1 Lữ Nhật Linh Sở TTTT Tây Ninh
2 Đặng Thị Kim Trang
3.3 GIẢI BA  
1 Võ Minh Tuấn Sở TTTT An Giang 
2 Lê Thị Phúc Diễm
II. Môn Bóng bàn (thi đấu 04 nội dung)
1 Đơn nam  
1.1 GIẢI NHẤT  
1 Nguyễn Huy Hoàng Sở TTTT Đồng Nai
1.2 GIẢI NHÌ  
1 Huỳnh Vạn Thuận Sở TTTT Sóc Trăng
1.3 GIẢI BA  
1 Đào Phạm Tuấn Anh TT Internet
2 Đơn nữ  
2.1 GIẢI NHẤT  
1 Trần Thị Liên Sở TTTT Lâm Đồng
2.2 GIẢI NHÌ  
1 Nguyễn Thị Bích Trân Sở TTTT Hậu Giang
2.3 GIẢI BA  
1 Phùng Thị Cầm Nhung Sở TTTT An Giang
3 Đôi nam  
3.1 GIẢI NHẤT  
1 Trần Quân Xuân Sở TTTT BR-VT
2 Phan Lý Chinh Luân
3.2 GIẢI NHÌ  
1 Châu Quốc Hiếu Sở TTTT Lâm Đồng
2 Nguyễn Khắc Hiếu
3.3 GIẢI BA  
1 Nguyễn Thành Tẩm Sở TTTT Trà Vinh
2 Bùi Chí Hiếu
4 Đôi Nữ  
4.1 GIẢI NHẤT  
1 Nguyễn Thị Hồng Liên Sở TTTT Đồng Nai
2 Hoàng Thị Thu Hồng
4.2 GIẢI NHÌ  
1 Lâm Bích Dư Sở TTTT Cần Thơ
2 Nguyễn Thị Thu Khoa
4.3 GIẢI BA  
1 Dương Thị Thùy Dương Sở TTTT Cần Thơ
2 Đỗ Thùy Trang
III. Môn Quần vợt
1 Đôi Nam lãnh đạo  
1.1 GIẢI NHẤT  
1 Lê Việt Phương Sở TTTT An Giang
2 Trần Trung Hiếu
1.2 GIẢI NHÌ  
1 Bùi Thanh Toàn Sở TTTT Bạc Liêu
2 Phạm Thống Nhất
1.3 GIẢI BA  
  Phan Thành Thắm Sở TTTT Tây Ninh
  Nguyễn Văn Hùng
1.4 ĐỒNG GIẢI BA  
1 Trịnh Minh Châu Sở TTTT Bến Tre
2 Lư Văn Nhường
2 Đôi nam tự do  
2.1 GIẢI NHẤT  
1 Nguyễn Quang Chuyển VTV Cab - CN Cần Thơ
2 Trần Bá Tuyền
2.2 GIẢI NHÌ  
1 Lê Thắng Mỹ Sở TTTT BR-VT
2 Nguyễn Văn Dùng
2.3 GIẢI BA  
  Phạm Anh Tuấn Sở TTTT Cần Thơ
  Hồ Quang Hải
2.4 ĐỒNG GIẢI BA  
1 Nguyễn Văn Dân Sở TTTT Bình Thuận
2 Trần Thanh Duy
IV. Môn Bóng đá mini  
1 GIẢI NHẤT  
1.1 Sở TTTT Kiên Giang  
2 GIẢI NHÌ  
2.1 Sở TTTT Long An  
3 GIẢI BA  
3.1 Viễn Thông Cần Thơ  
V. Môn Kéo co  
1 GIẢI NHẤT  
1.1 Sở TTTT Trà Vinh  
2 GIẢI NHÌ  
2.1 Sở TTTT Hậu Giang  
3 GIẢI BA  
3.1 Sở TTTT Bạc Liêu  
VI. Môn nhảy dây tập thể  
1 GIẢI NHẤT  
1.1 Sở TTTT Hậu Giang  
2 GIẢI NHÌ  
2.1 Trung tâm Internet  
3 GIẢI BA  
3.1 Sở TTTT Tiền Giang  
VII. Môn Chung sức múc nước tập thể  
1 GIẢI NHẤT  
1.1 Sở TTTT Tiền Giang  
2 GIẢI NHÌ  
2.1 Sở TTTT Bến Tre  
3 GIẢI BA  
3.1 Sở TTTT Hậu Giang  
VIII. Môn Nhảy bao bố
1 Đơn nam  
1 GIẢI NHẤT  
1.1 Trần Thiện Nghỉ Sở TTTT Kiên Giang
2 GIẢI NHÌ  
2.1 Nguyễn Trung Hiếu Sở TTTT Tây Ninh
3 GIẢI BA  
3.1 Phạm Đỗ Huân Sở TTTT Tiền Giang
2 Đơn Nữ  
1 GIẢI NHẤT  
1.1 Nguyễn Thị Liên Sở TTTT Bình Phước
2 GIẢI NHÌ  
2.1 Lê Thị Trúc Thanh Sở TTTT Cần Thơ
3 GIẢI BA  
3.1 Trần Thị Hồng Sở TTTT BR-VT
3 Đôi Nam Nữ  
1 GIẢI NHẤT  
1.1 Lương Thị Kim Tỏa Sở TTTT Hậu Giang
1.2 Trần Hải Đăng
2 GIẢI NHÌ  
2.1 Nguyễn Ngọc Duy Sở TTTT Đồng Tháp
2.2 Huỳnh Thị Bích Ngọc
3 GIẢI BA  
3.1 Trần Thiện Nghỉ Sở TTTT Kiên Giang
3.2 Nguyễn Thị Huyền Linh
IX. Môn Đẩy gậy
1 Nam <= 70kg  
1.1 GIẢI NHẤT  
1 Bùi Quang Viễn Sở TTTT Vĩnh Long
1.2 GIẢI NHÌ  
1 Trần Nguyễn Như Anh Sở TTTT An Giang
1.3 GIẢI BA  
1 Đào Phạm Tuấn Anh TT Internet
2 Nam >70kg  
2.1 GIẢI NHẤT  
1 Nguyễn Anh Thuận  Sở TTTT Vĩnh Long
2.2 GIẢI NHÌ  
1 Danh Xà Oanh TT Internet
2.3 GIẢI BA  
1 Phạm Văn Chiến Sở TTTT Hậu Giang
3 Nữ <= 55kg  
3.1 GIẢI NHẤT  
1 Trương Thị Thúy Nga Sở TTTT Hậu Giang
3.2 GIẢI NHÌ  
1 Huỳnh Thị Diễm Thúy Sở TTTT Tiền Giang
4 Nữ >55Kg  
4.1 GIẢI NHẤT  
1 Nguyễn Thị Thúy Phượng Sở TTTT Hậu Giang
4.2 GIẢI NHÌ  
1 Nguyễn Việt Nga Sở TTTT Cần Thơ
4.3 GIẢI BA  
1 Nguyễn Thị Lan Phương  Sở TTTT Bình Thuận


Các tin khác: