Khánh Cường taxi

 0292 3 868686

Saigon taxi (Taxi giá rẻ Cần Thơ)

 0292 3 6363636

Hoàng Anh Taxi

 0292 3 797979

Taxi Cần Thơ

 0292 3 696969

Mai Linh Taxi

 0292 3 828282

Sài Gòn Hoàng Long Taxi

 0292 3 688688