• 1.Mobifone
 • 2. FPT
 • 3. CISCO
 • 4.DELL
 • 5.FUJITSU
 • 6.VNPT
 • 7.HIPT
 • 8.BROTHER
 • 9. SOECO
 • 10.Viettel
 • 11.Polycom
 • 12. VietnamPost
 • 13.SCTV
 • 14. HoangHai
 • 15.CUSC

1. Các môn thi đấu:

Hội thao truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông khu vực phía Nam lần thứ X - Cần Thơ 2017 bao gồm 09 môn thi đấu như sau: Cầu lông, Bóng bàn, Quần vợt, Bóng đá mini nam, Kéo co, Nhảy dây tập thế, Chung sức múc nước tập thể, Nhảy bao bố, Đẩy gậy.
2. Điều lệ thi đấu từng môn
2.1. Môn Cầu lông
a. Nội dung thi đấu: Gồm 03 nội dung: đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ
- Mỗi nội dung phân 02 nhóm tuổi (tính theo năm sinh): nhóm tuổi sinh từ năm 1978 trở về trước và nhóm tuổi sinh từ năm 1979 trở về sau. Trường hợp số lượng các đoàn đăng ký từng nội dung thi đấu theo nhóm tuổi từ năm 1978 trở về trước không đủ số lượng đội để tố chức thi đấu thì Ban Tố chức xem xét điều chính thi đấu chung với nhóm tuổi sinh từ năm 1979 trở về sau (trường hợp này Ban To chức sẽ thông báo đến các đơn vị đăng ký chậm nhất 10 ngày trước thi đấu).
b. Thể thức thi đấu
- Tùy theo số lượng VĐV đăng ký ở mỗi nội dung, Ban Tổ chức Hội thao sẽ quyết định chia bảng thi đấu vòng tròn hoặc đấu loại trực tiếp.
- Mỗi ván thi đấu 21 điểm.
- Mỗi trận thi đấu 03 ván thắng 02.
c. Số lượng tham gia
- Mỗi nội dung thi đấu theo từng nhóm tuổi, mỗi đơn vị đăng ký tối đa 01 đôi cho một nội dung thi đấu và mỗi VĐV chỉ được quyền đăng ký thi đấu 01 nội dung.
d. Cách tính điểm, xếp hạng
- Tính điểm xếp hạng trong thi đấu vòng tròn: Thắng 02 điểm, thua 01 điểm, bỏ cuộc 0 điểm. Nếu 02 đôi VĐV bằng điểm nhau, đôi VĐV nào thắng trực tiếp xếp trên. Nếu có 03 đôi VĐV trở lên bằng điểm nhau thì xét chỉ sô các trận đâu của các đôi đó với nhau theo thứ tự:
+ Hiệu số tổng ván thắng/thua.
+ Tỷ số tổng điểm thắng/thua.
Đôi nào có chỉ số cao hơn sẽ xếp trên. Nếu vẫn bằng nhau thì bốc thăm.
e. Luật, cầu thi đấu
- Áp dụng Luật cầu lông theo qui định hiện hành.
- Cầu thi đấu: Cầu Hải Yến.
2.2. Môn Bóng bàn
a. Nội dung thi đấu: Thi đấu 04 nội dung (đon nam, đon nữ, đôi nam, đôi nữ) không phân biệt lứa tuổi.
b. Thể thức thi đấu
- Tùy theo số lượng VĐV đăng ký, Ban Tổ chức Hội thao sẽ quyết định chia bảng thi đấu vòng tròn hoặc đấu loại trực tiếp.
- Mỗi ván thi đấu 11 điểm.
- Mỗi trận thi đấu 05 ván thắng 03.
c. Số lượng tham gia
- Mỗi đơn vị đăng ký tối đa 01 đơn, 01 đôi cho mỗi nội dung thi đấu.
- Mỗi VĐV chỉ được đăng ký tham gia tối đa 01 nội dung.
d. Tính điểm, xếp hạng
- Tính điểm xếp hạng trong thi đấu vòng tròn: thắng 02 điểm, thua 01 điểm, bỏ cuộc 0 điểm. Nếu 02 VĐV (đôi VĐV) bằng điểm nhau, VĐV (đôi VĐV) nào thắng trực tiếp xếp trên. Nếu có 03 VĐV (đôi VĐV) trở lên bằng điểm nhau thì xét chỉ số các trận đấu của các đội đó với nhau theo thứ tự:
+ Hiệu số tổng ván thắng/thua.
+ Tỷ số tổng điểm thắng/thua.
Đôi nào có chỉ số cao hơn sẽ xếp trên. Nếu vẫn bằng nhau bốc thăm.
e. Luật, bóng thi đấu
- Áp dụng Luật thi đấu Bóng bàn theo qui định hiện hành.
- Bóng thi đấu: 3 sao Màu trắng 40+.
2.3. Môn Quần vợt
a. Nội dung thi đấu:
Bao gồm 2 nội dung:
- Đôi Lãnh đạo (BGĐ Sở hoặc tương đương trở lên, bao gồm đôi nam, đôi nam-nữ Lãnh đạo).
- Đôi nam tự do (không phân biệt nhóm tuổi).
b. Thể thức thi đấu
- Căn cứ vào số lượng đăng ký tham dự, Ban Tổ chức Hội thao sẽ quyết định the thức thi đấu trong cuộc họp chuyên môn.
- Thi đấu 01 ván 06 bàn, 50 đều sẽ thi đấu "bàn thắng vàng", bên đỡ giao bóng đuợc quyền chọn người đỡ.
+ Cách tính điểm, thể thức thi đấu vòng tròn.
- Thắng 01 điểm, thua 0 điểm.
- Nếu có từ 02 đôi trở lên bằng điểm nhau, Ban Tổ chức Hội thao sẽ xét thử tự như sau:
* Kết quả trận gặp nhau giữa các đôi;
* Tỷ số bàn thắng trên tỷ số bàn thua giữa các đôi;
* Tỷ số bàn thắng trên tỷ sổ bàn thua toàn vòng loại;
* Nếu vẫn hòa nhau sẽ tiến hành bốc thăm.
- VĐV đến trễ 10 phút kể từ khi Trọng tài mời vào sân thi đấu sẽ bị xử bỏ cuộc với tỷ số 0 - 6 trong trận đấu đó.
- Đối với VĐV những trận đấu trước đó có thi đấu, nhung các trận đấu sau vì lý do khác không thi đấu (bỏ cuộc) sẽ không được tính thành tích chung cho cả giải (kể cả hủy bỏ kết quả thi đấu của các trận trước đó).
c. Luật, Trọng tài
- Luật thi đấu: Áp dụng Luật thi đấu Quần vợt hiện hành.
- Trọng tài: Do Ban Tổ chức Hội thao điều động và phân công.
- Bóng thi đấu: Bóng Pen do Ban Tổ chức Hội thao cung cấp.
2.4. Môn Bóng đá mini nam
a Đăng ký thi đấu
- Mỗi đơn vị được đăng ký 01 đội.
- Thành phần: 01 lãnh đạo đội, 01 huấn luyện viên, 01 săn sóc viên và tối đa 12 VĐV.
b. Thể thức thi đấu: Căn cứ số lượng đội đăng ký tham dự, Ban Tổ chức sẽ quyết định chia bảng hoặc đấu loại trực tiếp.
c. Luật, bóng thi đấu
- Áp dụng Luật thi đấu Bóng đá mini hiện hành.
- Bóng thi đấu: Bóng số 04 do Ban Tố chức Hội thao cung cấp.
d. Cách tính điểm, xếp hạng
- Nếu chia bảng: Thi đấu vòng tròn 01 lượt tính điểm xếp hạng trong bảng.
+ Cách tính điểm: thắng 03 điểm, hoà 01 điểm, thua 0 điểm.
+ xếp hạng: Căn cứ vào tổng số điểm các đội đạt được để xếp hạng, đội có số điểm cao hơn xếp trên.
* Nếu có 02 hay nhiều đội bằng điểm nhau thì trước tiên xét các chỉ số phụ của các trận đấu giữa các đội đó với nhau theo thứ tự:
- Kết quả trận gặp nhau.
- Hiệu số của tổng bàn thắng và tổng bàn thua.
- Tổng bàn thắng.
* Nếu vẫn bằng nhau thì xét chỉ số phụ chung của tất cả các đội trong Bảng theo thứ tự:
- Hiệu số của tổng bàn thắng và tổng bàn thua.
- Tổng bàn thắng.
* Nếu vẫn bằng điểm nhau thì bốc thăm.
* Các trận vòng loại trực tiếp (tứ kết, bán kết và chung kết): nếu sau 02 hiệp thi đấu có kết quả hòa thì 02 đội sẽ thi đấu luân lưu (6m) đê xác định đội thăng (không thi đấu hiệp phụ).
- Nếu thi đấu loại trực tiếp
+ Quy định trận đấu: nếu sau 02 hiệp thi đấu có kết quả hòa thì 02 đội sẽ thi đấu luân lưu (6m) để xác định đội thắng (không thi đấu hiệp phụ).
e. Thời gian thi đấu: Mỗi trận thi đấu 02 hiệp, mỗi hiệp 15 phút (kể cả thời gian bóng ngoài cuộc). Thời gian nghỉ giữa 02 hiệp 05 phút.
f. Trang phục thi đấu (giày và quần áo)
- Giày bằng vải, da mềm; giày thể thao đế cao su mềm; giày có đinh nhúm đá sân cỏ nhân tạo mới được sử dụng đề thi đấu (không được sử dụng giày đá sân cỏ tự nhiên 11 người). Khuyến khích các VĐV mang bảo hộ ống chân.
- Mỗi đội bóng phải có ít nhất 02 bộ quần, áo màu khác nhau để sử dụng trong suốt quá trình tham dự Hội thao.
- Các VĐV mang số áo cố định trong suốt Hội thao và có số thứ tự từ số 1 đến số 12.
- Trong mỗi trận đấu, các đội phải mặc trang phục chính của mình. Nếu có sự trùng nhau, đội có mã số ưu tiên (đứng trước theo lịch thi đấu) được ưu tiên mặc trang phục chính của mình.
g. Kỷ luật
* Đối với VĐV
- VĐV nhận đủ 02 thẻ vàng (trong cùng 01 trận đấu hay nhiều trận) sẽ nghỉ thi đấu ở trận kế tiếp.
- VĐV nhận thẻ đỏ trực tiếp sẽ phải nghỉ 01 trận kế tiếp.
- Trường hợp vi phạm nghiêm trọng: đánh nhau, có hành vi khiếm nhã, phi thể thao...sẽ bị đình chỉ thi đấu đến hết Hội thao (Ban Tổ chức sẽ thông báo cụ thể bằng văn bản gửi cho các đơn vị được biết).
* Đối với đội bóng
- Đội bóng có mặt tại sân chậm hơn 05 phút so với giờ thi đấu (theo lịch thi đấu) sẽ bị xử thua 0-3.
- Đội bóng có VĐV không hợp lệ vào thi đấu sẽ bị xử thua 0-3.
* Trường họp bị loại khỏi Hội thao
- Gian lận hồ sơ VĐV đăng ký thi đấu.
- Đội bóng không chấp hành quyết định của Trọng tài, tự ý dừng trận đấu (quá 05 phút), làm trận đấu không the tiếp tục được thì coi như đội đó bỏ cuộc và bị loại khỏi Hội thao.
- Trường họp đội bóng bị truất quyền thi đấu ở vòng bảng, toàn bộ kết quả thi đấu (nếu có) của đội bóng khác với đội bóng này đều bị hủy bỏ.
- Trường họp đội bóng bị truất quyền thi đấu ở vòng loại trực tiếp: đội thắng là đội đang hoặc sẽ đấu với đội bị kỷ luật.
2.5. Môn Kéo co
a. Tính chất thi đấu: Thi đấu đồng đội nam, nữ phối họp không phân biệt tuổi và hạng cân, theo thế thức đấu loại trực tiếp trong một hiệp.
b. Số lượng tham gia
- Mỗi đơn vị đăng ký tối đa 12 VĐV (gồm 06 VĐV nam và 06 VĐV nữ).
- Thi đấu 10 VĐV (05 nam và 05 nữ), dự bị 01 VĐV nam, 01 VĐV nữ được thay vào sân khi kết thúc hiệp đấu đó đe tham gia các vòng đấu tiếp theo.
c. Dây kéo, sân bãi
- Dây kéo: Do Ban Tổ chức Hội thao chuẩn bị.
* Những quy định
- Nắm dây: VĐV phải dùng dây để giữ, kéo dây; lòng bàn tay úp vào nhau; dây phải nằm giữa cơ thể và cánh tay (dưới nách); không được tạo nút, móc khóa trên dây hoặc vòng dây vào bất kỳ bộ phận nào của cơ thê; VĐV đứng đâu của môi đội phải cầm dây ở phía sau diêm giới hạn năm dây.
- Phân định thắng thua: Đội thắng khi
+ Kéo được dây ở điểm đánh dấu bên đổi phương (điểm b) qua điểm đánh dấu giữa sân trên mặt đất.
+ Đối phương cố ý ngồi trên mặt đất hoặc bị trượt ngã không trở lại ngay vị trí kéo.
+ Đổi phương 02 lần phạm lỗi trong 01 hiệp.
+ Đối phương bỏ cuộc.
- Phạm lỗi trong thi đấu
+ Nắm giữ dây không đúng quy định.
+ Bỏ tay khỏi dây hoặc rời tay kéo dây.
+ Di chuyển ra ngoài khu vực qui định sân kéo.
2.6. Môn Nhảy dây tập thể.
a. Nội dung thi đấu: thi đấu theo đội, mỗi đội có 7 VĐV, không phân biệt nhóm tuổi.
b. Thể thức thi đấu
- Mỗi đội có 07 VĐV trong đó các đội tự chọn ra 02 người quay dây (người quay dây không phân biệt nam nữ). Riêng đối với 05 người nhảy trong dây có 02 VĐV nam và 03 VĐV nữ.
- Khi có hiệu lệnh trọng tài các đội bắt đầu nhảy trong thời gian 30 giây, trong khi nhảy bất kỳ VĐV nào bị vướng dây thì tiếp tục nhảy lại và không tính phạm quy, lưu ý khi bị vướng số lần nhảy lại được đếm cộng dồn với số lần đã nhảy qua dây hợp lệ trước đó.
- Tùy theo số đội đăng ký mà Ban tổ chức sẽ tổ chức bốc thăm đấu bảng hoặc thi đấu loại trực tiếp.
c. Số lượng tham gia: Mỗi đơn vị đăng ký tối đa một đội.
d. Cách tính điểm.
Các đội thi đấu qua một lượt, Đội có số lần cùng nhảy qua dây hợp lệ và nhiều hơn được xếp trên. Nếu 02 hoặc nhiều đội bằng nhau sẽ nhảy lại 01 lần nữa để xác định đội thắng.
e. Trọng tài, dây.
- Trọng tài: Do Ban Tổ chức Hội thao điều động và phân công.
- Dây thi đấu: Dây sử dụng trong thi đấu là dây bố, chiều dài 10m, đường kính 12 mm.
2.7. Môn Chung sức múc nước tập thể.
a. Nội dung thi đấu: Thi đấu theo đội, mỗi đội có 05 VĐV, không phân biệt lứa tuổi.
b. Thể thức thi đấu
- Mỗi đội có 05 VĐV, các đội phải đảm bảo số lượng 03 VĐV nam và 02 VĐV nữ. Các đội có thời gian múc nước đổ vào chai trong vòng 03 phút.
- Khi có hiệu lệnh trọng tài thì VĐV đầu tiên của đội sẽ xuất phát lên phía thùng nước mà BTC đã đặt sẵn, VĐV dùng 2 tay bụm nước và chạy về phía chai của đội mình và tự đổ vào (chai nước suối 1,5 lít), khi thực hiện xong thì chạy về vị trí xuất phát để chạm tay người kế tiếp thì người kế tiếp mới được xuất phát cứ vậy cho đến hết thời gian 03 phút.
c. Số lượng tham gia: Mỗi đơn vị đăng ký tối đa một đội.
d. Cách tính điểm.
Đội có số nước trong chai nhiều hơn xem như thắng cuộc, nếu 02 hoặc nhiều đội bằng nhau sẽ tiếp tục thực hiện thêm 01 phút nữa để xác định đội thắng cuộc.
e. Trọng tài, dụng cụ.
- Trọng tài: Do Ban Tổ chức Hội thao điều động và phân công.
- Dụng cụ: gồm chai, thùng, nước do Ban Tổ chức chuẩn bị.
2.8. Môn Nhảy bao bố
a. Tính chất thi đấu: Thi đấu đơn nam, đơn nữ và đôi nam nữ.
b. Số lượng tham gia
- Mỗi đơn vị được đăng ký 01 đơn nam, 01 đơn nữ và 01 đôi nam nữ.
- Mỗi vận động viên chỉ thi đấu 01 nội dung.
c. Thể thức thi đấu
Căn cứ vào số lượng VĐV tham gia BTC sẽ quyết định hình thức thi đấu.
- Đường nhảy rộng 1,2 m, cự ly dài từ 20-30m.
- VĐV khi vào chỗ, cho 02 chân vào bao bố, 02 tay cầm miệng bao ở ngang thắt lưng, đứng ngang sau vạch xuất phát. Khi nghe khâu hiệu xuất phát thì các VĐV nhảy nhanh về phía trước vượt qua vạch đích. Neu VĐV bị té ngã trong đường đua của mình hoặc 01 tay tuột khỏi bao thì có thể điều chỉnh lại tư thế để tiếp tục thi đấu.
- Trong quá trình thi đấu, VĐV nhảy sang ô khác làm trở ngại đối phương thi đấu (vượt ra ngoài phạm vi 1,2 m) hoặc có 01 chân tuột khỏi bao sẽ bị truất quyền thi đấu.
- Đối với thi đấu đôi nam nữ cũng như trên.
2.9. Môn Đẩy gậy
a. Nội dung thi đấu: Thi đấu 02 nội dung (đơn nam, đơn nữ) ở 02 hạng cân, không phân biệt nhóm tuổi. Vận động viên ở hạng cân nào thì đăng ký thi đấu ở nội dung đó, vận động viên ở hạng cân dưới có thê đăng ký thi đấu ở hạng cân trên.
Đối với nam chia làm 2 hạng cân:
- Từ 70 kg trở xuống.
- Trên 70 kg.
Đối với nữ chia làm 02 hạng cân:
- Từ 55 kg trở xuống.
- Trên 55 kg.
b. Thể thức thi đấu
- Tùy theo số lượng VĐV đăng ký ở mỗi nội dung, Ban Tổ chức Hội thao sẽ quyết định chia bảng thi đấu vòng tròn hoặc đấu loại trực tiếp.
- Mỗi trận thi đấu 03 hiệp thắng 02.
- Thời gian thi đấu mỗi hiệp là 03 phút; thời gian nghỉ giữa các hiệp đấu là 01 phút rưỡi (90 giây); thời gian nghỉ điều trị chấn thương trong 01 trận đấu tối đa là 03 phút.
c. Cách phân định thắng thua trong 01 hiệp đấu.
VĐV thắng 01 hiệp khi:
- Đẩy đối phương ngã hoặc có 01 điểm bất kỳ của cơ thể ngoài 02 bàn chân chạm nền sàn.
- Đẩy một chân hoặc cả 02 chân đối phương ra khỏi vạch giới hạn của sân.
- Làm cho đối phương 02 tay rời khỏi gậy
- Làm cho đối phương để đầu gậy cao hơn vai
- Làm cho đối phương để đầu gậy chạm nền sân hoặc vượt ra khỏi vạch giới hạn của sân đấu.
- Làm cho đối phương cầm 01 hoặc 02 tay vượt qua phần gậy của mình.
- Đối phương bỏ cuộc hoặc ngưng trận do chấn thương không thể thi đấu.
- Đối phương bị truất quyền thi đấu.
d. Số lượng tham gia
Mỗi đơn vị đăng ký tối đa 01 VĐV cho mỗi nội dung thi đấu ở một hạng
cân.
e. Cách tính điểm, xếp hạng (áp dụng trong thi đấu vòng tròn).
- Cách tính điểm: VĐV thắng trận đấu được 2 điểm, VĐV thua 1 điểm, VĐV bỏ cuộc 0 điểm.
- Cách xếp hạng: Cộng tất cả điểm VĐV đạt được trong từng bảng đấu, vòng đấu nếu VĐV nào nhiều điểm hơn sẽ xếp trên.
+ Trong trường hợp 2 VĐV bảng điểm nhau thì VĐV nào thắng trong lần gặp nhau trực tiếp sẽ xếp trên.
+ Trong trường hợp 3 VĐV trở lên bằng điểm nhau thì xét hiệu số hiệp thắng trên hiệp thua VĐV nào cao hơn sẽ xếp trên
f. Luật, cầu thi đấu
- Áp dụng Luật Đẩy gậy Việt Nam.
- Gậy thi đấu: do Ban tổ chức chuẩn bị.

 

(Trích trong Điều lệ Hội thao)