- Nhà tài trợ kim cương:

lg mobifone

- Nhà tài trợ vàng:

lg fptlg cisco

- Nhà tài trợ bạc:

lg delllg fujitsulg vinalg hiptlg brother

- Nhà tài trợ đồng:

lg snalg viettellg policom

- Đồng tài trợ:

lg buudienlg sctvlg hoanghailg cusc